Krajowy rynek rzepaku na tle rynku światowego

Main Article Content

Ewa Rosiak


Słowa kluczowe : rzepak, produkcja, handel, ceny
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie zmian jakie nastąpiły na krajowym i światowym rynku rzepaku w pierwszych latach po akcesji Polski do UE (lata 2004-2007) i w kolejnych (lata 2008-2012), w porównaniu z okresem przed akcesją (lata 2000-2003). Ocenę tych zmian przeprowadzono na podstawie danych średniorocznych dla wybranych okresów. Wykazano, że wejście Polski do UE i polityka Unii w zakresie produkcji biopaliw i energii odnawialnej zdynamizowały rozwoju produkcji, przetwórstwa i handlu rzepakiem i produktami jego przerobu. Polska stała się częścią rynku globalnego i dlatego na wzrosty i spadki cen rzepaku na rynku krajowym znaczący wpływ mają zmiany cen surowców oleistych, które następują na europejskich, a także amerykańskich giełdach.

Article Details

Jak cytować
Rosiak, E. (2014). Krajowy rynek rzepaku na tle rynku światowego. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(1), 86–96. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.1.9
Bibliografia

Bartkowiak-Broda I, Wałkowski T. [2004]: Rośliny oleiste i inne przemysłowe – hodowla, produkcja i możliwości wykorzystania na cele żywnościowe, paszowe i alternatywne. Materiały z II Kongresu Rolnictwa Polskiego, Poznań.

Boczar P., Sznajder M. [2011]: Rozwój światowego rynku olejów roślinnych w latach 1961-2005. UP, Poznań.

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w latach 1995-2009. [2011]: J. Seremak-Bulge (red). Studia i Monografie nr 152, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

http://www.minrol.gov.pl

http://www.stat.gov.pl.

Centrum Analityczne Administracji Celnej [CAAC].

Kucharski K.[2012]: Gospodarstwa wielkoobszarowe w Wielkopolsce na rynku zbóż i rzepaku po 2003 roku. UE, Poznań.

Muśnicki C., Toboła P. [2000]: Stan i perspektywy uprawy roślin oleistych w Polsce: aktualne problemy. [W:] Zbilansowane nawożenie rzepaku. AR, Poznań.

Oilseeds: World Markets and Trade. [2013]: Foreigin Agricultural Service/UDSA.

Oil World. [2000-2013]. ISTA Mikle GMBH, Hamburg, Niemcy.

Rolnictwo. [2003-2012]: GUS, Warszawa.

Rosiak E. [2003]: Rynek rzepaku i przewidywane zmiany w pierwszych latach po integracji. [W:] Dostosowywanie polskiego rynku rolnego do wymogów Unii Europejskiej. SGH, IERiGŻ, ARR, Warszawa.

Rosiak E. [2010]: Handel zagraniczny oleistymi po integracji z Unią Europejską. W: Rośliny oleiste - Oilseed Crops, Tom XXXI, z.1.

Rosiak E., Łopaciuk W., Krzemiński M. [2011]: Produkcja biopaliw i jej wpływ na światowy rynek zbóż oraz roślin oleistych i tłuszczów roślinnych. Seria Program Wieloletni, Raport nr 29, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Roszkowski A. [2004]: Zapotrzebowanie na rzepak na cele energetyczne dla przemysłu spożywczego i paszowego. Wieś Jutra, Nr 7.

Rynek rzepaku – Stan i perspektywy. [2013]: E. Rosiak (red). Seria Analizy rynkowe, Analiza nr 44, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Podobne artykuły

1 2 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.